Pole Pomocí Insert ()

Přidejte MongoDB Array pomocí insert () s příkladem

Příkaz „Vložit“ lze také použít k vložení více dokumentů do kolekce najednou. Níže uvedený příklad kódu lze použít k vložení více dokumentů najednou. Následující příklad ukazuje