Automatický Přírůstek

MySQL AUTO_INCREMENT s příklady

Auto Increment je funkce, která funguje na numerických datových typech. používá se ke generování sekvenčních číselných hodnot pokaždé, když je vložen nový záznam. Pracovní stůl MySQL