Vytvořit/změnit/zobrazit Směrování

Jak vytvořit/změnit/zobrazit směrování v SAP PP

Směrování je popis, které operace nebo seznam činností musí být proveden během výrobního a plánovacího procesu. Rovněž říká, v jakém pořadí nebo pořadí jsou činnosti/operace ne