Systém pro podporu rozhodování (DSS): Demo PoS pro maloobchod

V tomto tutoriálu vytvoříme jednoduchý systém prodejního místa pro fiktivní maloobchod. Tento systém bude používán provozními zaměstnanci k zaznamenávání každodenních obchodních transakcí, taktický personál bude také používat systém ke sledování aktuálního výkonu maloobchodního obchodu.

Systém bude mít schopnost exportovat data do Excelu. Excel bude použit jako systém podpory rozhodování nástroj pro analýzu dat. Data v Excelu lze také kombinovat s daty z jiných zdrojů.

Maloobchodní prodej komponent MIS

1. Obchodní postupy

Obchodní postupy definují, jak musí být prováděny každodenní obchodní transakce. Systém prodejního místa bude použit k evidenci denních tržeb.

Následující seznam popisuje činnosti, které je třeba provést, když si zákazník koupí položku

 1. Zákazník předloží položky k nákupu do hotovosti do
 2. Pokladník vyhledá v systému uvedenou položku v systému, aby získal cenu
 3. Pokladník zadá množství zakoupené položky a systém vypočítá celkové náklady. Tento postup se opakuje u všech zakoupených položek
 4. Pokud pokladní omylem přidá položku nebo množství položky do systému, měli by být schopni ji odebrat, pokud platba dosud nebyla zaúčtována. Pokud byla platba zaúčtována, pokladní by neměl být schopen nic odebrat.
 5. Po ověření celkové faktury za zákazníka by měl systém umožnit pokladníkovi zaúčtovat platbu zákazníkovi a vytisknout zákazníkovi účtenku.

2 lidé

Uživatelé, kteří budou používat systém, budou pokladní, účetní a uživatelé kontroly zásob. Všichni uživatelé musí být doslova počítačoví a musí být vyškoleni v používání systému místa prodeje.

3. Hardware

Místem prodeje bude Microsoft Access jako databázový stroj. Přístup společnosti Microsoft je samostatný databázový stroj, a jako takový bude systém spuštěn na jednom počítači. Použitý počítač bude muset mít následující specifikace.

 • Minimálně 1 GB RAM
 • Minimálně 10 GB volného místa na místním disku, kde bude databáze
 • Počítač by měl používat operační systém Windows alespoň s Windows XP a novějším
 • Rychlost procesoru by měla být minimálně 1 GHz

4. Software

Počítač, který bude používán se systémem, by měl mít následující minimální specifikace.

 • Operační systém Microsoft
 • Microsoft Office Suite (konkrétně Microsoft Word a Microsoft Access)

5. Data

Každodenní obchodní transakce budou uloženy v databázi Microsoft Access.

Databázový slovník místa prodeje

Databázový slovník popisuje databázová pole, jejich činnost a datový typ.

Následující text popisuje tabulky, které budeme mít v databázi. Kvůli jednoduchosti ponecháme počet tabulek pouze na čtyřech (4).

Tabulka produktů

S/N Název pole Datový typ Popis
1idNumerickýZaznamenejte primární klíč
2Jméno výrobkuTětivaNázev produktu
3CenaNumerickýCena výrobku
4Množství_na_rukuNumerickýDostupné množství po ruce v daném čase
5Recommended_supplier_idNumerickýCizí klíč, který odkazuje na tabulku dodavatelů

Tabulka zákazníků

S/N Název pole Datový typ Popis
1idNumerickýZaznamenejte primární klíč
2Jméno zákazníkaTětivaJméno zákazníka
3Celkem_nákupůNumerickýKumulovaná hodnota celkových tržeb konkrétnímu zákazníkovi

Tabulka dodavatelů

S/N Název pole Datový typ Popis
1idNumerickýZaznamenejte primární klíč
2Jméno dodavateleTětivaJméno zákazníka
3Kontaktní čísloNumerickýKontaktní číslo na dodavatele
4Emailová adresaTětivaE -mailová adresa dodavatele

Prodejní tabulka

S/N Název pole Datový typ Popis
1idNumerickýZaznamenejte primární klíč
2Zákaznické identifikační čísloNumerickýJedinečný identifikátor zákazníka
3Datum transakcedatumDatum, kdy byla transakce zaznamenána
4Částka vyplacenáNumerickýCelková částka nákupu
5ZaplacenoBooleanBooleovské pole, které ukazuje, zda zákazník zaplatil nebo ne

Tabulka podrobností prodeje

S/N Název pole Datový typ Popis
1idNumerickýZaznamenejte primární klíč
2sales_idNumerickýJedinečný identifikátor zákazníka
3ID_produktudatumDatum, kdy byla transakce zaznamenána
4MnožstvíNumerickýCelková částka nákupu
5ZaplacenoBooleanBooleovské pole, které ukazuje, zda zákazník zaplatil nebo ne

Schéma vztahu entity entity databáze prodeje

Diagram vztahů entit zobrazuje vztah mezi tabulkami v databázi. Následující tabulka popisuje vztahy mezi databázovými tabulkami

S/N Vztah Hlavní Cizí klíč Povaha vztahu
1Produkty do prodejeId ve výrobcíchProduct_id v prodeji1 až mnoho
2Prodej zákazníkůmId u zákazníkůZákazník_id v tržbáchMnoho mnoha
3Produkty pro dodavateleId u dodavatelůRecommended_supplier_id v produktechMnoho do 1

Následující obrázek ukazuje vztahy mezi tabulkami v naší databázi.

Jak je transakce zpracována v systému

 1. Systém načte všechny zákaznické záznamy z tabulky zákazníků a naplní rozevírací seznam
 2. Pokladník klikne na tlačítko nové transakce. Tím se vytvoří nový záznam v prodejní tabulce a vygeneruje se ID transakce.
 3. Systém načte všechny produkty z tabulky produktů a naplní rozevírací seznam
 4. Pokladní vybere produkt z rozevíracího seznamu. Systém zachová ID produktu a cenu aktuální položky.
 5. Pokladní zadá zakoupené množství. Systém vypočítá mezisoučet na základě uložené ceny a zadaného množství. Tento proces se opakuje, dokud nejsou všechny produkty zaúčtovány do systému.
 6. Pokladní zadá částku, kterou zákazník zaplatil. Systém vypočítá změnu, pokud zákazník zaplatí více, než je cena.
 7. Pokladník klikne na tlačítko po platbě. Systém aktualizuje;
  1. množství produktů po ruce v tabulce produktů
  2. aktualizuje pole zaplacená částka a v tabulce tržeb označí transakci jako zaplacenou
  3. aktualizuje pole celkových nákupů v tabulce zákazníků

Screenshoty grafického uživatelského rozhraní v místě prodeje

Hlavní okno systému - toto je vstupní bod do systému. Umožňuje uživatelům zadávat data, zpracovávat transakce, tisknout zprávy a exportovat data o prodeji do Excelu pro další analýzu.

Zde jsme předvedli různá okna pro zadávání dat používaná během POS, abychom získali přehled o poli, které je vyplněno při provádění transakce.

Okno prodejního místa používané pokladními na pokladním místě

Uživatelské rozhraní je navrženo tak, aby pokladníka provedlo kroky zahrnujícími úspěšnou nákupní transakci.

Okno pro zadání údajů o zákazníkovi

Okno pro zadávání údajů o produktech

souhrn

Tento tutoriál vám ukáže praktické kroky spojené s vývojem informačního systému a vysvětlí prototyp systému POS (místo prodeje). Systém byl vyvinut pomocí jazyka Visual Basic for Applications (VBA) v aplikaci Microsoft Access.