Numpy.dot ()

numpy.dot () v Pythonu | Funkce a příklad produktu Numpy Dot

Dot Product Numpy je výkonná knihovna pro výpočet matic. Tečkový součin můžete například vypočítat pomocí np.dot Syntaxe numpy.dot (x, y, out = None) Zde x, y: Vstupní pole. x a y oba by měli