Objectid ()

Mongodb primární klíč: Příklad pro nastavení pole _id pomocí ObjectId ()

Ve výchozím nastavení při vkládání dokumentů do kolekce, pokud nepřidáte název pole s _id v názvu pole, MongoDB automaticky přidá pole ID objektu. Proč potřebujeme ObjectI