Funkce Sql

Výukový program funkcí SAP HANA SQL

SAP HANA Poskytuje následující funkce SAP HANA- funkce převodu datového typu- funkce převodu datového typu slouží k převodu jednoho datového typu na jiný. Níže je uveden seznam funkcí převodu datových typů