Pořiďte Snímek Obrazovky V Selenu

Jak pořídit snímek obrazovky v Selenium WebDriver

Pro analýzu chyb jsou žádoucí snímky obrazovky. Selenium může automaticky pořizovat snímky obrazovky během provádění. Musíte zadat instanci cast WebDriver